Interessante en aanbevolen activiteiten elders:

Introductiedag Basisopleiding Integrative Medicineen Leefstijlgeneeskunde

Tijd en plaats: zaterdag 23 oktober in het Conferentiecentrum Kontakt der Kontinenten in Soesterberg 

De Basisopleiding Integrative Medicine en Leefstijlge- neeskunde (IM) van de Academy for Integrative Medicine (AIM) leidt op in de theorie, wetenschap en praktijk van Integrative Medicine en leefstijlgenees- kunde, motivational interviewing en coaching, met onderbouwing vanuit de systeembiologie. Voor nadere info zie www.aim-edu.nl.