Compassie Nieuws januari 2016 (5/2)

 

Beste  lezer,

Graag breng ik u op de hoogte van een aantal recente ontwikkelingen.

Platformbijeenkomsten

Allereerst zijn wij zeer verheugd dat de Platform-avonden die tot nu toe twee keer per jaar in de Serre van het Bartholomeusgasthuis worden georganiseerd zich mogen verheugen in een toenemende belangstelling.
De Platform bijeenkomst op 4 november jl. was wederom een groot succes en de Serre kon de veertig deelnemers nog maar net herbergen.
Het groeiende  aantal deelnemers varieert van student, assistent tot specialist en huisarts. De sfeer van de bijeenkomst was buitengewoon stimulerend zeker  niet alleen als gevolg van de bezielende voordrachten van Harry van de Wiel en Rick Hoekzema, maar vooral ook door de geanimeerde  interactie met alle aanwezigen in de zaal.                  
Een verslag van de bijeenkomst is op onze website te vinden onder “Verslagen”.
Beide sprekers zijn zo vriendelijk geweest geheel belangeloos de dia’s van hun PP-voordrachten als pdf ter beschikking te stellen.
U kan die op de website vinden in het hoofdmenu onder “Downloads” en vervolgens “Verslagen”. Het laden vanuit de link naar de public drop box duurt enige tijd!
Deze files zullen een paar maanden op de site aanwezig zijn.
Uit respect naar de auteurs verzoeken wij u om prudent met deze gegevens om te gaan.

Toekomstige activiteiten

Teneinde het succes van onze bijeenkomsten te bestendigen, onze activiteiten te blijven promoten en onze naamsbekendheid te vergroten, zijn ook andere inspanningen en extra activiteiten nodig.
Buiten de Platform-avonden in Utrecht om, zullen we in dat kader evenementen ook decentraal in het  land gaan organiseren.

Op 5 april 2016 zal er in Tilburg in samenwerking met  het KNMG district midden-Brabant een avond worden georganiseerd onder de titel: “Ziek maar  zin , en hoe dan?” met als hoofdthema “Seksuele problemen als gevolg van   een behandeling;” Hoe maak ik dat  bespreekbaar.”
Er staan u een tweetal bijzonder boeiende voordrachten te wachten , met alle tijd voor discussie. Sprekers die avond zullen zijn:
Marjan Traa, psychologe Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis en Universiteit van Tilburg
Woet Gianotten, arts-seksuoloog en consulent onco-seksuologie met ruime ervaring o.a. als docent Medische Seksuologie aan UMC Utrecht en Erasmus MC.
Plaats en tijd: 5 april Tilburg, 19.00 u.
Locatie Aula Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, lokatie Elisabeth
Aanmelden kan via het KNMG district mailadres: knmgdistrict22@gmail.com.

Later in het jaar volgt een programma in de regio Zwolle met als thema “de plaats van intervisie in het medisch specialistisch bedrijf.”
Op 2 november is er weer een avond in het Bartholomeusgasthuis te Utrecht. Het programma daarvan staat nog niet vast. Nadere aankondigingen zullen worden gedaan op de website en u ontvangt tijdig separaat hierover bericht.

Om onze doelgroep beter te bereiken wordt onder meer gedacht aan filmpjes op Y-tube, berichten in andersoortige bladen en zo mogelijk accrediteren van onze bijeenkomsten.

Workshops

Alhoewel onze  workshop activiteiten door een toenemend aanbod van vergelijkbare onderwijsactiviteiten wat minder leken te worden,  zijn we verheugd te melden dat we in november een succesvolle workshop over stress-reductie-mindfulness hebben  gehouden voor de 3e en 4e jaars Aio’s heelkunde. In vier keer een groep van twintig man maakten de deelnemers kennis met de theoretische achtergronden en deden praktische oefeningen in (Zen)meditatie en het onderkennen en invoelen van een veranderde (lichamelijk) gewaarwording, al naar gelang een verandering in opstelling van de omgeving. De workshops werden als zeer nuttig ervaren.
Oriënterend gesprekken met andere wetenschappelijke verenigingen zijn gaande over  dit cursorisch onderwijs aan Aio’s.
Daarnaast kregen we van  STZ zijde (Stichting Topklinische Ziekenhuizen) recent  een verzoek om disciplinebreed onze carrousel workshops te komen organiseren. We hopen en verwachten ook op die mannier weer meer aandacht voor onze platform doelstellingen te zullen creëren.

Donateur en begunstiger

Om al deze activiteiten kosten dekkend te houden, biedt het bestuur iedereen de gelegenheid om op twee verschillende manieren ons platform te steunen. Ten overvloede een stichting kent geen leden.
--  als “Donateur”  ad €25 per jaar enerzijds en anderzijds
--  als  “Begunstiger” bij een hogere donatie tot €95 per jaar.
Voor studenten, assistenten en verpleegkundigen is een aangepast tarief ad €50 mogelijk.

De Donateur ontvangt per mail  maandelijks de nieuwste Compassie Story en 3-4x per jaar de Compassie Nieuwsbrief.
U wordt Begunstiger met een hogere donatie. In dat geval zullen wij u aanvullend naar rato vrijstellen van entreekosten bij 1 of 2 minisymposia/evenementen. Vanaf €95 per jaar is toegang tot al deze evenementen kosteloos. Tevens ontvangt u een verslag van de lezingen daarbij gehouden. Ook biedt het de mogelijkheid om met verleende toestemming via een link op de website  inzage  te krijgen in de Power Point presentaties van de Platform-vonden.

Via het contactformulier op de website kan je aanmelden als donateur of begunstiger.
De naam en het Ing-banknummer van de stichting zijn:
Stichting Enthousiasme-Compassie
nr.  NL57INGB0006827697

Nadere gegevens hierover staan nog eens vermeld onder Home in de menubalk.
Dus meld je aan als donateurof begunstiger  voor 2016.

Ondersteuning

Uit allerlei reacties merken we keer op keer dat het initiatief en de doelstelling van het Platform ECG een duidelijk draagvlak kennen.
Willen we dat dit gedachtegoed echt gemeengoed wordt en er werkelijk in onze gezondheidszorg iets wezenlijks gaat veranderen, dan zal onze Stichting zich verder moeten uitbreiden en meer gelijkgestemden bereiken.
Thans bestaat ons bestuur uit enkele enthousiaste leden, zij hebben echter dringend behoefte aan nieuwe eigentijdse ideeën en initiatieven, maar ook aan ondersteuning van uit breder perspectief. Iedereen is welkom. Geen idee is te gek.
Met andere woorden jong of oud, praktiserend, in opleiding of met pensioen, als je vindt dat je een bijdrage kan en wil leveren, meldt je dan via of via het contact formulier op de website.

Compassie Stories

Tot slot delen wij met u graag compassievolle persoonlijke meegemaakte gebeurtenissen, zoals er al vele op www.compassie-enthousiasme.nl te vinden zijn.
Korte verhalen (het hoeven geen sprookjes te zijn) kunnen gevoelens, ideeën en informatie op een subtiele manier overbrengen, vanuit een eigen bijzondere ervaring, waar de lezer zijn voordeel mee kan doen. We ontvangen er veel waardering voor. Schroom dus niet langer, schrijf je ervaringen op en stuur ze ons!

Met hartelijke groeten

Piet Leguit,                      
Voorzitter Platform ECG