Compassie Nieuws juni 2016 (7/2)

 

Beste lezer,

In dit compassienieuws deel ik met u graag mijn recente ervaringen.
Ik constateer met plezier dat onze gezondheidszorg langzaam maar zeker van binnenuit begint te veranderen. De accenten worden anders en die nieuwe contouren passen ons Platform als een gegoten jas.

Platformavond 5 april j.l. te Tilburg.
Allereerst nog een klein woord over de gemeenschappelijke KNMG - Platform bijeenkomst in Tilburg met als thema: “Ziek, maar zin, hoe dan?”  Daarin stond het belang van het bespreek baar maken van seksualiteit bij ziekte met de patiënt centraal. Er was een goede opkomst en het werd een geanimeerde bijeenkomst. Voor het verslag verwijs ik u naar de website onder “Downloads”. Wat ik zelf opmerkelijk vond is dat waar voorheen seks nauwelijks een plek kreeg in de spreekkamer, dit nu voor jong en oud toch al veel toegankelijker is geworden.

Leefstijlgeneeskunde.
Ik schreef al eerder over de ook in Nederland zich ontwikkelende leefstijlgeneeskunde.
Met enthousiasme woonde ik het eerste Leefstijlgeneeskunde-congres bij op 16 april jl. georganiseerd door de Academy voor Integrative Medicine (AIM).
Het congres vond plaats in de Domus Medica te Utrecht, hetgeen indirect duidelijk moge maken, dat deze vorm van zorg een plaats verdient binnen ons reguliere gezondheidsmodel.
Indrukwekkend waren de levensverhalen van een tweetal patiënten. De kracht van persoonlijke inzet kwam daarin indringend naar voren en daaruit bleek weer eens dat unieke ervaringen (ook wel n=1 studies genoemd) kunnen bijdragen tot een ander inzicht in ziekte en gezondheid.
Zeer informatief en verhelderend was de voordracht van Remko Kuipers (auteur van Het Oerdieet ISBN13 97 89035138155) over onze evolutie als mens en daarmee gepaard onze voeding in samenhang met onze gezondheid, tezamen met de lezing van Dirkjan van Schaardenburg die uit zijn Openbare les (reumatologie, UvA) over het belang van leefstijlfactoren en het voorkomen van reumatoïde artritis citeerde.

Enkele weken later kreeg ik het boek “Brain maker” van David Perlmutter (ISBN 978-1-473-61935-7) onder ogen. Hij toont daarin overtuigend een correlatie aan tussen de microflora in ons darmstelsel (microbioom) en onze gezondheid. De meer dan 20.000 species in onze darmflora, hebben via interactie op het immuunsysteem in onze darmwand (Gut Associated Lymphoid Tissue = GALT) een directe invloed op ons zenuwstelsel.Via een gestoorde interactie zouden we dan in een permanente staat van laaggradige ontsteking kunnen geraken die bijdraagt aan ziekten zoals diabetes, hypertensie, ADHD, overgewicht en dementie.
Het NIH is zo onder de indruk van het belang van een gezonde darmflora dat na het succesvolle Human Genome Project, in 2008 het Human Microbiome Project is gestart.
De vraag naar en antwoord op wat nu ons microbioom beïnvloedt, ligt meer dan voor de hand: leefstijl.
Leefstijl in dit verband behelst met name onze eetgewoonte en voedsel. Voedsel vol bestrijdingsmiddelen, conserveermiddelen en smaakverbeteraars alsmede frequent gebruik van antibiotica c.q. een te steriele leefomgeving leiden tot een verarmde en niet goed functionerende darmflora.
De door Perlmutter in zijn boek geciteerde ziektegeschiedenissen van voorheen onbehandelbare patiënten met klachten (MS, Parkinson, Crohn, ADHD) zijn op zijn minst het overdenken waard.

Wat nu heeft dit met ons Platform te maken?
Ik kan me voorstellen dat zo’n gezonde leefstijl via een beter microbioom door een beter zelf bevinden een positieve spin-off op ons gedrag kan hebben en daardoor dus ook een empatischer omgaan met onze patiënten mogelijk kan maken.
Die mijmering wilde ik u in dit compassienieuws niet onthouden….

Consortium.
Ik schreef al eerder dat ZonMw onderzoekt hoe de verworvenheden vanuit de niet alledaagse geneeskunde in onze gewone gezondheidszorg geïmplementeerd kunnen worden. Een handicap is deels de naamgeving. Begrippen als integrative, integraal, complementair roepen hier en daar reacties als zouden zij met kwakzalverij van doen hebben. Niets is minder waar, maar de reactie blijft.
Vandaar dat meer op het begrip gezondheid wordt gefocust dan op genezing en medicijnen.
Het ligt in de bedoeling dat er een universitair gedragen Consortium wordt opgericht waarin geaccepteerde aspecten vanuit complementaire zorg een plaats krijgen.
Daarnaast wordt ook herkenbaar aandacht besteed aan zingeving en kunst waarmee gezondheid een nieuwe definitie krijgt en afstand genomen wordt van het verouderde begrip dat gezondheid louter de afwezigheid van ziekte behelst.

Leefstijl is en wordt een breed begrip. Onze hele omgeving  zowel in- als extern past daarin. Dus naast onze gevoelens, gedachten en eetgewoontes zijn dat even zo zeer onze extreme omgeving als architectuur van gebouwen (www.planetree.org), als muziek en beeldende kunst.
Wat dit betreft wijs ik u graag op het congres “The art of self-healing” op 7/8 oktober a.s. in Antropia te Driebergen waarin naast de invloed van onder meer muziek, ook wetenschappers als Vincent Icke, hoogleraar theoretische sterrenkunde  en Jan de Greef, hoogleraar analytische biowetenschappen hun visie geven over een andere invulling van gezondheid en zelfhelend vermogen (http://theartofhealing.cmail20.com/t/r-l-ekibty-tkdyeidhl-j/ ).

Platformavond 2 november a.s. in Aalsmeer.
Binnen deze context zijn wij verheugd om op onze volgende Platform bijeenkomst het alomvattend begrip “Aandacht” nader te belichten.
Immers intermenselijk contact, empathie en compassie zijn alle uitingen van aandacht.

Klaartje Klaver, pedagoge en antropologe, vertelt over het “belang van aandacht”, n.a.v. haar promotieonderzoek op de oncologie-afdeling in St.Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg.  Zij promoveerde op 1 april j.l. op het proefschrift “Dynamics of attentiveness in care practices at a Dutch oncology ward”.

Carina Hilders, gynaecoloog en sinds 1 januari 2016 directievoorzitter van het Reinier de Graaf, geeft vanuit het perspectief van haar leeropdracht “medisch management en leiderschap” aan de Erasmus Universiteit Rotterdam haar visie en ervaring, hoe nu zelf deze aandacht in de zorg in te voeren. Wij verheugen ons op een boeiende avond. Mis hem dus niet!                                                                              

Voor verdere details en aankondiging zie op de website onder tabblad "Agenda" en/of onder "Home".
De bijeenkomst wordt deze keer en voor het eerst georganiseerd in Aalsmeer in het centrum de Zonnewijzer dat gehuisvest is in het voormalig proefstation van de Landbouwhogeschool opgericht in 1962. Dit enorme complex met vier hectare grond is thans in transitie tot een groot nieuw gezondheidscentrum.
De toegang voor begunstigers van ons platform is gratis.

Met hartelijke groeten,

Piet Leguit
Voorzitter