Compassie Nieuws september 11/3

Beste lezer,

 

De zomervakantie in the middle of nowhere in Ierland bood me volop de gelegenheid om weer eens rustig over van alles na te denken en boeken te lezen of herlezen.

Zo kom ik het kleine boekje De beeldentaal van sprookjes van Rudolph Steiner tegen. Reeds in 1912 hield Rudolph Steiner in Berlijn een tweetal voordrachten hierover. Pas in 1979 verscheen van Mellie Uyldert haar boek  Verborgen wijsheid van het sprookje. Bij een vorige Nieuwsbrief schreef ik al dat volgens een recente publicatie uit de VS ook dokters behoefte hebben aan verhalen en story telling. In dit verband ook goed te denken aan het boek Narrative Medicine (Honoring the stories of illness) van Rita Charon (Oxford University Press 2006).Dit gaat zelfs zo ver dat de Ierse psychiater en gedragstherapeut Michael Murphy –bekend van zijn ook in het Nederlands vertaalde boek “Dying lessons for the living” en oprichter van de LLF-stichting (zie www.LLF.nl)- het hele leven en de zin ervan beschouwt als één grote story telling van waaruit onze levenskracht, overtuiging, liefde en vertrouwen voortkomt.

Dus nogmaals, beste lezer, heb moed en vertrouwen en schrijf ten behoeve van een ander, maar ook zeker voor je zelf, eens een compassievol en empathierijk verhaaltje op. Zonder uitzondering heeft iedereen wel eens een aangrijpende gebeurtenis meegemaakt die de moeite van het vertellen waard is. Desnoods onder pseudoniem.

Op zondag 20 augustus was de gast bij de uitzending Zomergasten de van oorsprong Nederlandse gedragsbioloog Frans de Waal die tot één van de meest belangrijke wetenschappers ter wereld wordt gerekend. Hij liet zien (lees ook zijn Time for empathy) dat empathie ook in het dierenrijk bij tal van hogere diersoorten behoort tot aangeboren gedrag. Voeg hierbij De kracht van de kudde van Linda Kohanov en je begrijpt dat het gedrag van de alpha-merrie/hengst alleen door de kudde wordt gevolgd als er in tijden van nood en zorg compassievol leiding wordt gegeven. Donald Trump en het Amerikaans volk komen hier nog wel achter.

De samenwerking met de afdeling Metamedica in het VUMc krijgt steeds meer vorm. Met participatie van studenten/jonge artsen vanuit de recent opgerichte vereniging “Demedischstudent” verwachten we toch dit najaar een kwalitatieve studie te kunnen starten naar de mate van compassie bij medici in opleiding.

Al eerder meldde ik dat het Platform zoekt al langere tijd naar samenwerking/aansluiting bij een gelijkgerichte vereniging. Tot nu toe ging dit moeizaam. De enthousiaste contacten waren er wel, maar tot concrete afspraken kwam het niet.

Ongetwijfeld is bekend dat het NIKIM in haar 35ste Nieuwsbrief heeft aangegeven dat haar 10-jarig jubileum wordt afgesloten met de beslissing om over te gaan in een hechte samenwerking met de Nederlandse poot van de Academy Integrative Medicine, zie www.aim-edu.nl. In het laatste nummer (32/2) van TIG (Tijdschrift Integrale Geneeskunde) wordt hier melding van gemaakt waarbij Ines von Rosenstiel en Karlien Bongers beiden een bestuursfunctie binnen de Onderwijscommissie van de AIM hebben aanvaard. Gabrielle Rutten is toegetreden tot het bestuur van de AIM.  Ines citerend: “ Na 10 jaar zagen we dat het tijd is voor een nieuwe fase. IM staat op de kaart……..toen de AIM zich vormde tot een serieuze opleiding voor artsen…….dachten we: samen kunnen we meer bereiken.

Zo ook heeft het Platform op 23 augustus een verkennend gesprek gehad met vertegenwoordigers van het AIM om te bezien in welke vorm ook het Platform onder de paraplu van het AIM tot meer wasdom kan komen; ergo de doelgroep beter kan bereiken waarbij tevens de AIM gebruik kan maken van verworvenheden die zij zelf (nog) niet heeft zoals onze carrousel van workshops die alle ieder op geheel eigen wijze leert ontstressen en de eigen autonomie in het patientcontact over en weer weet te herstellen/bestendigen.        Een eerste stap is dat de AIM aanwezig zal zijn op onze eerst volgende Platformavond op woensdagavond 8 november.

De Platformavond op 8 november (Serre Bartholomeusgasthuis te Utrecht ; zie www.enthousiasme-compassie.nl) heeft als thema burnout.
Op die avond zal aandacht gegeven worden aan niet alleen hoe je uit dit dal kan klimmen, maar ook hoe je bij een collega een dreigende burnout tijdig kan herkennen en wat dan te doen. Belangrijk is, hoe een werkomgeving te creëren waarin burnout niet voor komt; preventie dus. Tevens zal verteld worden dat een doorgemaakte burnout niet enkel kommer en kwel is, maar dat het de mens ook wat brengt en leert.

Sprekers die avond zijn de gynaecologe Natascha Deguelle die tevens verzekeringsarts is geweest en zelf een burn-out heeft doorgemaakt.
De andere spreker is de psycholoog Hans Stramrood oprichter van het bedrijf Metaskope (www.metaskope.nl). Metaskope heeft testen ontwikkeld die in staat zijn om mensen te beoordelen in hoeverre zij met hun eigen kwaliteiten in hun specifieke werkomgeving het beste tot hun recht komen. En wat de valkuilen hierin zijn. Daarin schuilt een burn-out.

Het belooft een boeiende leerzame avond te worden met een veelzijdige discussie.

In de verwachting u op 8 november in Utrecht te mogen begroeten,

Piet Leguit
Voorzitter Platform ECG