Compassie nieuws december 12-3

Compassie Nieuwsbrief, december 2017 (12/3)

 

Beste lezer,

Terugkijkend op het afgelopen jaar is er veel gebeurd, zowel in de wereld als in de gezondheidszorg. Sommige ontwikkelingen zijn ronduit zorgelijk, zoals de voortschrijdende polarisering in de samenleving, de alsmaar groter wordende kloof tussen arm en rijk, de stijgende berg plasticafval in onze oceanen.
Ook van de nog steeds stijgende kosten in de gezondheidzorg word je niet vrolijk, zeker nu de gemiddelde leeftijd van gezond-zijn eerder daalt dan stijgt. Dichter bij huis en bemoedigend is dat mindfulness niet langer verketterd wordt, maar   zijn plaats begint te krijgen in de zorg en dat eindelijk de registratiedruk en betutteling binnen het medisch vak een halt wordt toegeroepen.

Platformavond
We kijken met genoegen terug op de enthousiast bezochte Platformavond 8 november jl. in het Bartholomeusgasthuis te Utrecht. Het onderwerp burn-out trok aandacht van jong en oud. De voordracht met het zeer persoonlijk verhaal van Natasja Deguelle was buitengemeen indrukwekkend en veelzeggend. De hierop volgend lezing van Hans Stramrood plaatste dit in een overzichtelijk kader met hanteerbar adviezen hoe burn-out vroegtijdig vast te stellen en er mee om te gaan. Ik kan u van harte aanbevelen hun powerpoints op onze website nog eens te bezoeken.

Samenwerking Academy for Integrative Medicine (AIM)
Ondanks dit enthousiasme heeft het Platform-ECG nog steeds veel moeite om haar doelgroep te bereiken en te mobiliseren.
Dat we daarin niet de enige zijn schreef ik al eerder. Zo is inmiddels na ruim tien jaar het NIKIM opgegaan in de Academy Integrative Medicine (www.aim-edu.nl). Van Compassion-for-Care (C4C), dat nauw samenwerkte met de VVAA hoor je taal noch teken meer.
Na ampele overwegingen heeft het bestuur van het Platform-ECG besloten om met de AIM in zee te gaan om via nauwe samenwerking onze doelen te bereiken.
De AIM heeft vergelijkbare doelstellingen als het Platform met evenwel andere middelen waaronder structureel onderwijs, een tijdschrift en congressen. Het Platform is wat dat betreft aanvullend met zijn carrousel, compassie stories en Platformavonden. Onderling bestuurlijk overleg heeft ertoe geleid dat we inmiddels een aantal afspraken hebben gemaakt met AIM.
Het Platform krijgt binnen het kwartaalblad TIG (Tijdschrift Integrale Geneeskunde; oplage 1000 exemplaren) een eigen pagina waarin mededelingen, short stories etc. een plaats kunnen vinden.
Het ligt in de bedoeling dat men tegen een vast tarief (thans € 70 per jaar) naast het abonnement op dit zeer interessante tijdschrift tevens vrijelijk toegang heeft tot een manifestatie van het Platform en (tegen gereduceerd tarief) toegang heeft tot een evenement van de AIM waaronder nascholingsdagen en congresbijeenkomsten.
Het Platform zal voorlopig onder eigen naam blijven participeren in evenementen die georganiseerd worden door de AIM.
De eerstvolgend bijeenkomst is gepland voor zaterdag 21 april in het Congrescentrum de Wereld der Continenten (Amersfoort) met als onderwerp ‘Integrale Kindergeneeskunde’. Hierin zal het Platform bijdragen met het verzorgen van een aantal korte introducties van onze carrousel workshops.

Consortium en onderzoek.
Na veel intern overleg en enige sehlenmassage van diverse doelgroepen is het uiteindelijk zover dat in 2018 het door de Overheid en ZonMw gesteunde initiatief tot het oprichten van een Nederlands equivalent van het Amerikaans Consortium (zie (www.consortium.org) van start gaat. Hierin participeren een zevental instellingen, waaronder het academische Radboud-ziekenhuis, het Maxima Medisch Centrum en het HAGA ziekenhuis.
De doelstelling is niet alleen onderzoek en implementatie van waardevolle behandelingen middels wat tot nu toe nog als complementair wordt bestempeld, maar ook het belang van een gezonde dokter. Wat dit laatst betreft, is er ook contact met de NVvH (Ned. Ver. Heelkunde) om te bezien in hoeverre wij een bijdrage kunnen leveren in het aldaar bestaande programma “Fit to Perform”.

Last but not least gaat op initiatief van het Platform ECG zo mogelijk komend jaar het onderzoek vanuit de VUMC onder jonge medici van start. Middels het gebruik van social media wordt gekeken naar het belang van empathie en compassie onder jonge artsen. Ook gevestigde collegae wordt om een bijdrage gevraagd. Het VUMC heeft niet voor niets  het opleiden van dokters met compassie hoog in zijn vaandel staan. In veel studies is aangetoond dat veel jonge artsen die compassie gaandeweg tijdens hun studie verliezen. Dat is ronduit treurig.

Snelle veranderingen
De tijden veranderen snel. Onmogelijkheden van vroeger worden verwezenlijkt en zijn dan al weer bijna achterhaald.
Zo komen in de natuur eigenlijk geen vierkante vormen voor maar uitsluitend veelhoeken, cirkels en spiralen. Desalniettemin heeft de westerse beschaving feitelijk alleen vierkante en rechthoekige gebouwen om te wonen neergezet. Om te wonen althans.
Zelfs onze beroemde kathedralen zijn vierkant, op een enkele ronde koepel na. Zo ook onze meubels. Kennelijk is  anders dan vierkant te moeilijk.
Hoe anders is dat thans met de mogelijkheid tot 3D printing. Zeer binnenkort worden probleemloos ronde en ovale huizen opgebouwd uit voorgeprinte delen. Nog amper tien jaar geleden werd dit onmogelijk geacht. Met 3D printing worden thans protheses en orgaandelen geprint die dan ook nog eens in de tijd kunnen meegroeien. 4D printing dus.

Aan de andere kant is het beangstigend om te lezen hoezeer geprogrammeerde zelflerende paradigma’s ons mogelijk kunnen vervangen. Dokter Watson van IBM stelt bijna altijd beter en sneller diagnoses dan de gemiddelde arts. Het beoordelen van röntgenfoto’s, scans en PA-coupes kan mogelijk beter worden overgelaten aan geautomatiseerde systemen.

Is er dan nog plaats voor de huidige medicus practicus? Volmondig já, zou ik zeggen. Al heeft heden ten dage de techniek in de geneeskunde een meer dan beetje de overhand gekregen de behoefte aan een geneeskunst met empathie, compassie en menselijk contact blijft en de belangstelling daarvoor lijkt versneld terug te keren.

Ook onze behoefte aan overdracht en verhalen blijft. Wij zijn sociale en verhalen vertellende wezens. We kunnen niet zonder want het houdt ons sociaal en levendig en op de been. Denk nog eens aan dat steeds weer vertelde en boeiende verhaal van dat kindje in die kribbe met een os, een ezeltje en de drie wijze koningen.
Prachtig, is het niet? Dus vertel een ander nog eens een verhaal en stuur het ons in als uw compassie story.

Ik wens u een mooie Kerst en voorspoedig 2018,

Piet Leguit, voorzitter