Er was eens

Er was eens…..

Elk sprookje begint met “Er was eens”” en “heel lang geleden in een ver land” om te eindigen met  “en ze leefden nog lang en gelukkig”.

Mensen zijn kuddedieren die met verhalen hun ervaring en emotionele DNA doorgeven. We kunnen niet zonder. Met verhalen komen onderwerpen ter sprake die op een andere manier onbewust of onbespreekbaar blijven. Via het sprookje kunnen afwisselend naast elkaar èn gruwelen èn droomachtige fantasieën voorkomen. Onbewuste emoties vinden hierin een uitweg of oplossing. In onze dromen worden deze beelden vervolgens weer in ons hele wezen geïntegreerd.

Dingen komen en gaan. Dat lijkt verdrietig, maar is onherroepelijk deel van ons leven.
Evenwel voor het één komt altijd iets anders in de plaats. Vaak niet zoals jezelf gedacht of gewild had, maar uiteindelijk op den duur veelal beter, een blessing in disguise zoals de Engelsen zeggen. Verdriet en vreugde wisselen elkaar af. In zijn beste boek Being Mortal haalt Atul Gawande met aansprekelijke voorbeelden D.Kahneman aan, die stelt dat ieder mens in zijn lijden een herinnerend en belevend zelf heeft. Uiteindelijk gaat het om de piekbelevening en de laatste beleving. Als de laatste beleving goed is of minder erg, dan kijkt men uiteindelijk toch positief op een moeizame periode terug. Vandaar dat een sprookje, hoe vreselijk ook, altijd goed eindigt.

Zo is het ook gegaan met onze Stichting ter Behoud van Enthousiasme en Compassie in de Gezondheidszorg, kortweg Platform ECG. Nu bijna acht jaar geleden opgericht door een aantal verontruste maar eensgezinde medici om iets aan te doen aan “het goed in je vel zitten” van medici. Immers wereldwijd is het percentage voor een (dreigende) burnout schrikbarend hoog en wel rond de vijfentwintig procent!
Dat hier daadwerkelijk iets aan gedaan is, kwam sneller dan verwacht. Het welbevinden van ook de artsen staat bij de meeste instellingen hoog op de agenda. Op alle niveaus worden cursussen en leergangen aangeboden. Vrijwel elk ziekenhuis heeft ook een peer review team opgericht. Het Platform ziet in deze haar doel bereikt en gaat in dankbaarheid verder op in de Academy Integrale Geneeskunde, met de gedachte om op gezette tijden nog een bijdrage te leveren in haar Tijdschrift Integrale Geneeskunde (TIG). Het is eind goed, al goed.

Piet Leguit
Voorzitter Platform-ECG