Aanbevolen literatuur

Onderstaande boeken gaan over uiteenlopende onderwerpen variërend van neurowetenschappen, filosofie, patiënt-arts relaties, integrative medicine, psychiatrie, godsdienstwetenschappen etc. die alle tevens een spirituele inhoud hebben die aansluit bij het gedachtengoed van de Stichting ECG. Teneinde het boek in de tijd te plaatsen is achter de auteur het jaartal van het verschijnen in de oorspronkelijk taal aangegeven. De meeste boeken zijn nog origineel verkrijgbaar, dan wel vrij eenvoudig via een site voor tweedehands boeken te verkrijgen. In het Nederlands worden aanbevolen de sites: www.bol.com en www.boekwinkeltjes.nl. Voor Engelstalige boeken wordt verwezen naar de websites van: www.alibris.com; www.amazon.com en www.abebooks.com

Aan het einde worden recent (2014) verschenen boeken besproken.

Boeken

Adyashanti (2006)

Dansende leegte. ISBN 9789491411014

Een boek over bewustzijn, dat met zulke eenvoudige inzichten in makkelijk taalgebruik geschreven is, dat kwartjes opeens wél vallen.

 

Becker, Robert O. (1985)

The body electric. ISBN 97806880697111

Studies uit de tachtiger jaren tonen de invloed van extern toegediende minimale voltages op de differentiatie van biologische systemen. Ook van belang in onze tijd met hernieuwde interesse voor elektromagnetische smog en de vermeende schadelijke invloed van i-phones en magnetrons op onze gezondheid.

 

den Boer, Johan A. (2003)

Neurofilosofie; ISBN 9789053528997

Een niet zo eenvoudig boek met nuttige schema’s en foto’s over de onderliggende continue relatie tussen hersenen, bewustzijn en vrije wil.  

 

Bolen, Jean Shinoda (1997)

Tot op het bot; ISBN 9789056370688 Uit het Engels.

Aan de hand van eigen praktijkervaringen vertelt zij hoe patiënten met  een ingrijpende ziekte-ervaring aan de hand van mythologische vertellingen, hulp en inzicht krijgen. Ook rituele handelingen zijn van belang in het omgaan met ziekte. De mens als uniek wezen met een verbeterde kwaliteit van leven.

 

Bongers, Karlien & van Koppen, Astrid (2011)

Integrative medicine; ISBN 9789029575904

Een Nederlands naslagwerk over Integrative Medicine (IM), haar ontstaan en werkwijzen geschreven door een organisatiepsycholoog en een chirurge, bestuurslid van het Nationaal Informatie en Kenniscentrum voor IM (NIKIM).

 

Campbell, Don (1997)

The Mozart effect; ISBN 0340793732.

Muziek beïnvloedt niet alleen je gemoedstoestand, maar is ook fysiek gezond. Anekdotisch wordt beschreven bij welke omstandigheden muziek en stem een gunstige invloed hebben. Met name de muziek van Mozart blijkt heilzaam

 

Capra, Fritjof (1976)

De Tao van Fysica; ISBN 9789021544670. Uit het Engels.                                  

Klassieke internationale bestseller die op een briljante wijze de oosterse filosofie verenigt met onze westerse manier van denken, inclusief de ontwikkelingen in kwantummechanica en relativiteitstheorie. Niet makkelijk boek.

 

Chopra, Deepak (1989)

Quantum genezing; ISBN 9789021552286. Uit het Engels

Chopra’s (oorspronkelijk endocrinoloog) meest gelezen bestseller over de interactie tussen lichaam en geest, waarbij hij op een verbluffend eenvoudige wijze een verband legt met het concept van de  kwantummechanica.

 

Chopra, Deepak (1996)

De zeven spirituele wetten van succes; ISBN 9789023008934. Uit het Engels.

Wereldwijde bestseller met de zeven karmische wetten van ons bestaan. Charmante, praktische handleiding over hoe we ons leven verrijken en het geluk ons als het ware in de schoot valt.

 

Chopra, Deepak (2000)

Hoe we God kunnen ervaren; ISBN 9789021508702. Uit het Engels.     

Heldere uiteenzetting over hoe we ons eigen karakter, mensbeeld en godsdienst vormen. Het helpt om een duidelijk inzicht te verkrijgen in je eigen persoonlijke ontwikkeling en van de diverse godsdiensten.

 

Chopra, Deepak & Tanzi, Rudolph E. (2012)

Super brain; ISBN 9781846043666

Vlot geschreven boek van Chopra met neuroloog Tanzi over hoe het adaptieve  brein te stimuleren is en veroudering is tegen te gaan. Met oefeningen in het samenspel van hersendelen betrokken bij emotie, intelligentie en intuïtie.

 

Damasio, Antonio (2003)

Het gelijk van Spinoza; ISBN 9789028420029. Uit het Engels.

De Amerikaanse neuroloog Damasio is bekend vanwege zijn onderzoek naar de rol van emoties in onze besluitvorming. Dit boek beschrijft de lichamelijke achtergrond van onze gevoelens. Hiermee gaat hij verder dan Spinoza en maakt hij een einde aan de rigide scheiding tussen lichaam en geest.

 

Dossey, Larry (1993)

Helende woorden; ISBN 9789401300780. Uit het Engels.                                      

Interessant  boek met naast anekdotische verhalen  gepubliceerd studiemateriaal over het (vermeende) heilzame effect van gebed, lokaal of op afstand. Sedertdien zijn er meerdere RCT’s geweest die voor het merendeel ontkennend bleken. Niettemin voor kwaliteit van leven van ontegenzeglijk belang.

 

Dossey, Larry (1991)

Meaning & Medicine; ISBN 9780553370812

Eén van de eerste westerse boeken die op meeslepende wijze verhaalt over body-mind medicine, de invloed van lichaam op geest. Over placebo’s en ‘Black Monday’. Een meester-verteller wiens gepassioneerdheid voor zijn patiënten dwars door het boek heen komt.

 

Dijksterhuis, Ap (2007)

Het slimme onderbewuste; ISBN 9789035129689.

In een meeslepende en vlot geschreven stijl met aansprekende waarnemingen wordt duidelijk gemaakt dat ons gedrag voornamelijk wordt bepaald door onbewuste reacties en ervaringen van vroeger. Een eyeopener.

 

Draaisma, Douwe (2013)

De dromenwever; ISBN 9789065540607

Een boek over de verhalende kracht van dromen. Waarom worden in dromen bizarre situaties geaccepteerd als normaal? Verklaringen uit de psychologie en neurologie van de laatste vijftig jaar.

 

van Es, Alexander (2003)

Anatomie van het gevoel; ISBN 9789058050151.                                                    

Oorspronkelijk in Medisch Contact gepubliceerd feuilleton van een coassistent in opleiding. Aangrijpend hoe een jonge arts moet leren omgaan met overstelpende en verwarrende gevoelens die afsteken tegen de afstandelijke reacties van de eenmaal gevestigde arts.

 

Esch, Tobias (20130

Die Neurobiologie des Glücks; ISBN 9783131661111.                                                                

Grondig Duits boek waarin duidelijk wordt hoe geluksgevoel onze hersenfuncties en gezondheid beïnvloedt en welke factoren een negatieve invloed hiero hebben. Bij medisch specialisten blijkt dit te ontstaan door met name de tijdsdruk waarmee het gevoel van bewegingsvrijheid wordt ontnomen.

 

Foudraine, Jan (1997)

Bunkerbouwers; ISBN 9041403736.                                                                                          

Na zijn opzienbarende boek ‘Wie is van hout’ breekt Foudraine in dit boek zijn laatste lans voor de klassieke psychotherapie. Hij waarschuwt voor ontmenselijking door de grote nadruk op zuiver chemische processen in de hersenen en hiermee voor de behandeling met steeds nieuwe psychofarmaca met nog onbekende (en schadelijke) bijwerkingen. Daarnaast zijn eigen levensverhaal als volgeling van de Bhagwan.

 

Ten Haaft, Gonny (2010)

Dokter is ziek; ISBN 978902543472.                                                                                                  

In 2010 verschenen interviews met medewerkers in de zorg (arts, specialist, verpleegkundige) over hun ervaring als patiënt in het ziekenhuis. Hun onmacht in gegeven situaties, hun onverwachte kijk op de gezondheidszorg door de bril van de patiënt. Wat is voor de patiënt belangrijk en hoe zou het anders  kunnen?

 

Jamison, Christopher (2007)

Finding sanctuary; ISBN 9780753821497.                                                                                   

Praktisch en inspirerend boekje naar aanleiding van een succesvolle BBC-serie, geschreven door de abt van de benedictijner abdij Worth Abbey in Sussex. Op charismatische wijze wordt verteld hoe je rust in het gewone leven vindt.

 

Gawande, Atul (2007)

Complications (A Surgeon's Notes On An Imperfect Science); ISBN 9780312421700                                                                                                                                                                  

Aan de hand van praktijkgevallen vertelt de arts Gawande zijn fascinerende verhaal over de wonderen en de mislukkingen van de geneeskunde.

 

Gerber, Richard (1988)

Vibrational Medicine; ISBN 9781879181282.                                                                     

Als praktiserend internist en internationaal bekend spreker geeft Gerber zijn onorthodoxe visie over energiesystemen in ons lichaam waaronder het bindweefsel. Aan de hand van oude waarnemingen en moderne experimenten suggereert hij een toekomst van op energetische manipulatie geschoeide therapieën.

 

Groopman, Jerome (2003)

The anatomy of hope; ISBN 9780375506381.                                                                    

Aan de hand van aangrijpende verhalen onderscheidt Groopman valse en echte hoop. Welke circuits hoop in de hersenen doorloopt. Hoe verstand en de emotie hoop in onze hersenen met elkaar zijn verweven. Over placebo in relatie met hoop. Bij de begeleiding van kankerpatiënten een must-read.

 

 

 

Kervran, C. Louis (1972)

Biological transmutations; ISBN 9780913010022.                                                            

Controversiële Franse studies uit de vijftiger-zestiger jaren, die in ogenschijnlijk overtuigend onderzoeksmateriaal tonen dat biologische systemen in staat zouden zijn tot het veranderen van elementen.

 

Kabat-Zinn, Jon (1994)

Waar je ook gaat, daar ben je; ISBN 9789063255114. Uit het Engels.                                                                                                                                  

Kabat-Zinn is één van de eerste Westerse medici die meditatie en gerichte aandacht bij patiënten in een Amerikaans ziekenhuis met succes in praktijk bracht. Zijn methode heeft in Nederland veel volgelingen. Dit boek geeft uitleg en is een handleiding voor aandacht en mediatie in het dagelijks leven.

 

Knol, Jan (2009)

Spinoza’s intuïtie. ISBN 9789028422698.                                                                                    

Spinoza onderscheidt drie soorten kennis: verbeelding, de rede en de intuïtie. Intuïtie als  hoogste vorm van kennis verschaft inzicht in de samenhang der dingen. Voor Spinoza zijn de Natuur en het begrip God het- zelfde. Knol maakt de moeilijke tekst van Spinoza gemakkelijke toegankelijk.

 

Kolk, Herman (2008)

Bewustzijn; ISBN 9789085063810.                                                                                                

De filosofische achtergronden van bewustzijn, lichaam en geest worden in een historisch perspectief gesteld. Tevens worden de moderne inzichten behandeld. Zintuigen zijn onontbeerlijk voor ons bewustzijn en stellen ons in staat tot aanpassing. Voorzien van noten, een onderwerp- en naam-register en uitgebreide referenties.

 

Kübler-Ross, Elisabeth (1969)

Over de dood en het leven daarna; ISBN 9789026320934. Uit het Engels.                                                                                                                                                               

Klassiek boek waarin voor het eerst de vijf verwerking stadia worden beschreven van het omgaan met levensbedreigende medische uitslagen. Bevat ook een hoofdstuk over hoop. Kübler-Ross was de oprichtster van de hospice beweging in de VS en in Nederland.

 

Leguit, Piet (2013)

Verdrongen gevoel; ISBN 9789490951153

Autobiografisch verslag van een chirurg over zijn zoektocht en ontwikkeling van de mens achter de dokter en patient. Een boek over geneeskunst en geneeskunde waarin talrijke lezenswaardige anekdotes. Els Borst schreef een aanbeveling op de achterflap.

 

Lipton, Bruce (2005)

De biologie van de overtuiging; ISBN: 9789020284515.  Uit het Engels.                                                                                                                              

Opzienbarende studie waaruit zou blijken dat onze omgeving, ons gedrag en onze gedachten de uitlezing van ons DNA bepalen en niet andersom. Gaat ook in op placebo- en de minder bekende nocebo-effecten.

 

van Lommel, Pim (2007)

Eindeloos bewustzijn; ISBN 9789025957780.                                                                                         

Uit eigen patiëntmateriaal met bijna-dood ervaringen beargumenteert Van Lommel op overtuigende wijze een buiten het lichaam bestaande relatie tussen hersenen en bewustzijn. Het deel met kwantumfysica is moeilijk.

 

 

 

 

de Mello, Anthony S.J. (1988)

Taking flight; ISBN 9780385413718.                                                                                         

Zeer korte verhaaltjes en meditaties die je met humor de essentie van het leven laten lezen. Een vrolijk boekje.

 

Moore, Thomas W. (1998)

Zorg voor de ziel; ISBN 9789063254391. Uit het Engels.                                                                                                                                              

Bekend boek dat aan de hand van voorbeelden, literatuur, bekende tragedies en mythen ons de weg wijst in de problemen van alledag.

 

Mosmuller, Mieke (2007)

De wijsheid is een vrouw; ISBN 9075240120

Een boek van een collega over twee collega´s en zussen, die via verschillende routes loutering of wijsheid zoeken.

 

Murphy, N.Michael (1999)

In wijsheid sterven; ISBN 9789060207871. Uit het Engels .                                             

Over de kracht en heilzame invloed van verhalen vertellen en het geven en krijgen van ‘grace’. Murphy’s filosofie gaat uit van de drie-eenheid: verteller, gids en stille getuige. Overtuigend zijn de verhalen waaruit blijkt dat het belangrijk is om tijdens het leven zaken uit te spreken.

 

Naomi Remen, Rachel (1996)

Hoop doet leven; ISBN 9789022983362. Uit het Engels.                          

Zelf  stomapatiënte met een uitgebreide medische voorgeschiedenis vertelt Naomi haar ervaring als arts in het luisteren naar verhalen van haar patiënten. Het aandachtig luisteren wekt diepe gevoelens op in haar als arts en heeft tegelijkertijd een (spirituele) helende invloed op de patiëntverteller.

 

Oderwald, Arko, Neuvel, Koos & van Tilburg,Willem onder reactie van (2009)

Opname; ISBN 9789058981585.                                                                                                                                                          

Verzameling uiteenlopende verhalen, gedichten en films van (on)bekende schrijvers over hun ervaringen in ziekenhuizen, sanatoria en andere instellingen en wat dit met hen doet.

 

Parsons, Tony  (2000)

As it is; ISBN 9781878019104.                                                                                      

Onthutsend eenvoudig boek over hoe iemand het leven ineens heel anders en onbezorgd tegemoet kan treden. Zijn uitgangspunt is dat er niets anders is dan energie.

 

Pert, Candace B. (1997)

Molecules of emotion; ISBN 9780671033972.                                                                                                

De auteur beschrijft baanbrekend onderzoek waarin voor het eerst een biomoleculaire basis wordt aangetoond voor onze emoties.

 

Radin, Dean (1997)

The conscious universe; ISBN 9780062515020.                                                                            

Als psycholoog van wereldnaam beschrijft Radin de resultaten van eigen en andere experimenten over wat de nog onbegrepen en vaak ontkende kracht van wat ons denkvermogen vermag.

 

Redfield, James (2011)

Het twaalfde inzicht; ISBN 9789022558676

Dit boek is het vervolg op de Celestijnse belofte waarin in een spannend verhaal de inzichten van Redfield nog eens worden verteld.

 

Schwartz, Jeffrey M. and Begley, Sharon (2003)

The mind and the brain; ISBN 9780060988479

Een baanbrekend boek met research over de neuroplasticiteit van het brein. Gerichte aandacht verandert neurale paden.

 

Servan Schreiber, David (2003)

Uw brein als medicijn; ISBN 9789021538490. Uit het Frans.                                                               

Servan Schreiber - zelf patiënt - beschrijft  op indringende wijze hoe voeding, immuunsysteem en lichamelijke oefeningen via ons emotionele brein met elkaar in verbinding staan en onze gezondheid beïnvloeden.

 

Servan Schreiber, David (2007)

Antikanker; ISBN 9789021511009. Uit het Frans.                                                                                                                                           

Als vervolg op zijn eerste boek wordt hier meer de nadruk gelegd op kanker en het ontstaan ervan door ontregeling van het lichaam door ondermeer verkeerde voeding en stress. Hoe kun je als patiënt hier iets aan doen?

 

Servan-Schreiber, David (2012)

Je kunt verschillende keren afscheid nemen; ISBN 9789021551319. Uit het Frans.

Laatste boek van Servan Schreiber waarin hij terugblikt op zijn leven. Opmerkelijk is het hoofdstuk over zijn lezingen in Nederland en het kritische publiek aldaar. Niet wat je van een tolerant land zou verwachten.

 

Sheldrake, R.; McKenna T.& Abraham, R. (1992,2001)

Chaos, Creativity and cosmic consciousness; ISBN 9780892819774.                                                                                                                                                               

Essays van boeiende discussies tussen drie vooraanstaande originele denkers. De mathematicus Abraham, de filosoof en botanist McKenna en de celbioloog Sheldrake onderzoeken ondermeer de relatie tussen fysiek licht en het licht van ons bewustzijn. Een ongewone kijk op gewone zaken.

 

Siegel, Bernie (1986)

Lessen van wonderbaarlijke patiënten; ISBN 9789026618387. Uit het Engels.                                                                                                                                        

Dit boek heeft mij de inspiratie en moed gegeven om mijn patiënten op een toentertijd ongewone wijze te begeleiden. Om hen te helpen met de heilzame interactie tussen lichaam en geest. Met een voorwoord van Marco de Vries, oprichter van het Helen Dowling Instituut.

 

Siegel, Daniel J. (2007)

The mindful brain; ISBN 9780393704709.                                                                                                       

Een populair-wetenschappelijk boek over hoe bewustzijn en ervaring bepaalde hersengebieden en hersencircuits versterken, waardoor welbevinden, hartfunctie en immuunsysteem verbeteren.

 

van der Spek, Inez (2010)

Meer dan lijfsbehoud; ISBN 9789034517911.                                                                               

Het aangrijpend verhaal van drie zusters met borstkanker, die hier alle drie anders mee omgaan. Belangrijk is de steun die zij van elkaar ondervinden.

 

Swaab, Dick (2010)

Wij zijn ons brein; ISBN 9789025435226.                                                                                                   

Indrukwekkende bestseller die de ontwikkeling van onze  hersenfuncties  van de wieg tot het graf beschrijft. Anatomisch en deterministisch wordt er wat weinig ruimte gelaten voor het bestaan van de ziel. Niettemin een absolute must.

 

 

 

Tolle, Eckhart (2001)

De kracht van het nu; ISBN 9789020282301. Uit het Engels.                                                                                                                                                                          

Deze bestseller legt op een simpele manier uit hoe je in een ruimer bewustzijn raakt, zonder meteen als weltfremd te worden gezien. Hoe je dit kunt bereiken terwijl je normaal kunt blijven functioneren. Haast te eenvoudig om waar te zijn.

 

Watts, Alan W. (1970)

Zen-boeddhisme; ISBN 9789060193393.  Uit het Engels.                                     

Een van de allereerste westerse uiteenzettingen over Zen. Zeer toegankelijk boekje over het ontstaan en de grondbeginselen van het Zenboeddhisme.                                   

 

Watts, Alan W. (1987)

Lof der onzekerheid; ISBN 9789060092546. Uit het Engels

Kort essay dat beschrijft waarom zekerheid geestdodend is en men dankzij de schier eindeloze nog niet gerealiseerde en onzekere mogelijkheden van de onbekende toekomst pas vrijheid en geluk leert kennen.

 

Williamson, Marianne  (1992)

A return to love; ISBN 9780060927486

Een spirituele gids om mensen de weg terug te laten vinden naar hun oorspronkelijk waarheid en liefde. Het bekende citaat hieruit: “ Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure”, wordt vaak ten onrechte aan Mandela toegeschreven.

 

Worwood, Valerie Ann (1995)

The fragrant mind; ISBN 978053407996.                                                                     

Boek in drie delen. Allereerst over hoe en waar wij in onze hersenen op geur reageren. In het tweede deel wordt beschreven welke effecten essentiële oliën uitoefenen. Het laatste deel gaat in op aromatherapie.

 

Yalom, Irvin D. (2012)

Het raadsel Spinoza; ISBN 9789460033742.  Uit het Engels.                                                                                                                                            

Gefingeerde, deels historische roman over het leven van Spinoza. Maakt ons op een gemakkelijke manier vertrouwd met zijn denkbeelden.

 

Yalom, Irvin D. en Elkin, Ginny (1990)

In therapie. ISBN 9789460037498. Uit het Engels

Volgens afspraak schrijven psychiater en patient na elke sessie hun ervaringen op. Dit levert intrigerende en aanvullende beelden op.

 

Recent gelezen en aanbevolen literatuur.

Maaskant, Laura (2014)

Leef!; ISBN9789025903923

Autobiografie van een teenager die wegens een sarcoom in haar thoraxwand na nutteloze chemotherapie een grote operatie ondergaat. Zij is klaarblijkelijk genezen, gaat studeren, maar dan komt de tumor terug. Zij besluit van alle verder therapie af te zien en kiest voor leven. Een even krachtig als aangrijpend en ontroerend relaas. Stemt tot nadenken over het nut en noodzaak tot behandelen.

 

Marsh, Henry (2014)

Allereerst niet schaden. ISBN 9789046816905. Uit het Engels

De belevenissen van een neurochirurg, waarbij pijnlijke onderwerpen en de gevolgen van goedbedoeld medisch handelen niet geschuwd worden.

Aanbevolen literatuur