Energiemanagement

 

Ieder mens overkomt het wel eens, dat de energie totaal lijkt weggevloeid. Welke actie kan je dan ondernemen? Dat hangt af van je analyse van de oorzaken. Zeker als werkstress een rol speelt, wil dat niet ogenblikkelijk leiden naar de juiste route. Als de werkstress opgeroepen wordt door de mensen met wie je samenwerkt, is bijvoorbeeld gezamenlijke bijvoorbeeld gezamenlijke actie vereist versus een individuele aanpak in andere gevallen. In deze workshop worden relevante analysehulpmiddelen aangereikt.